Kaat Liénard
Van Schoonbekestraat 75
2018 Antwerpen
info@kaatlienard.be

Aanmelding via
03 288 66 15

In een mooi pand in Antwerpen Zuid is de praktijk gelegen van Kaat Liénard.
Psychotherapie stimuleert emotionele groei, herstel, verwerking, verdieping en een beter aanvoelen van zichzelf. Er is een psychotherapeutisch aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen. Dit via speltherapie of gesprekstherapie.
Via enkele kennismakingsgesprekken wordt samen bekeken welke hulp
wenselijk is.

 

Voor kinderen en jongeren bestaat het aanbod
uit speltherapie en gesprekstherapie.

Mogelijke aanmeldingsklachten bij kinderen (vanaf 6 jaar), jongeren
en hun ouders

Naast de begeleiding van het kind of de jongere, is er ook ouderbegeleiding.
Overleg met arts, CLB, psychiater, school is mogelijk.


Erkend door ziekenfondsen (gedeeltelijke terugbetaling mogelijk tot 18 jaar).


Voor volwassenen bestaat het aanbod
uit individuele gesprekstherapie.

Mogelijke aanmeldingsklachten bij volwassenen

Aanmelding gebeurt telefonisch via 03 288 66 15.

De ligging van de praktijk kan u hier bekijken.